Cardiovasculiar Risico Management (CVRM) is de preventie van hart- en vaatziekten bij mensen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van deze ziekten. Omdat het bij CVRM om preventie gaat, is de huisartsenpraktijk bij uitstek geschikt om deze zorg te leveren. Bij het voorkomen van hart- en vaatziekten ligt de nadruk op leefstijl en verder medicatie indien nodig.

Direct naar bestanden CVRM

Zorgprogramma

Het zorgprogramma CVRM omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom  mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met de diëtist, fysiotherapeut en cardioloog, neuroloog, internist en vaatchirurg. Bij problemen in de behandeling is het ook mogelijk om gebruik te maken van de kennis van onze kaderhuisarts diabetes Jan Peters. Hij is onder andere via VIP te benaderen, waarbij medische gegevens van de patiënt op een veilige manier kunnen worden gedeeld.

Op de instructiekaart staan onder andere de in- en exclusie criteria voor patiënten.

CVRM - Instructiekaart

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Cohaesie biedt ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde CVRM-zorg. Het doel van deze ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de CVRM-patiënt. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding bij de start nieuwe keten, deskundigheidsbevordering, patiëntvoorlichting, praktijk coaching, protocollen en instructiekaarten, ICT- ondersteuning.

    Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met:

    Bestanden