COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Zonder behandeling verergeren de klachten. Benauwdheid (vooral bij inspanning) en hoesten zijn belangrijke kenmerken. COPD-klachten worden vaak veroorzaakt door roken of inademen van schadelijke stoffen. Bij de behandeling van COPD ligt de nadruk op leefstijl en luchtwegverwijdende medicatie. Vooral stoppen met roken is belangrijk.

Direct naar bestanden COPD

Zorgprogramma

Het zorgprogramma omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met COPD. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met de diëtist, fysiotherapeut en eventueel longarts. Bij problemen in de behandeling is het ook mogelijk om gebruik te maken van de kennis van onze kaderhuisarts Paul de Vries of bij spirometrie onderzoek onze longfunctie-analist Jacqueline Muilwijk. Ze zijn onder andere via VIP te benaderen, waarbij medische gegevens van de patiënt op een veilige manier kunnen worden gedeeld.

Op de instructiekaart staan onder andere de in- en exclusie criteria voor patiënten.

COPD - Instructiekaart

Ga naar scholingen en presentaties voor (her)start Astma en COPD zorg.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Cohaesie biedt ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde COPD-zorg. Het doel van deze ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de COPD-patiënt. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding bij de start nieuwe keten, deskundigheidsbevordering, patiëntvoorlichting, praktijk coaching, protocollen en instructiekaarten, ICT- ondersteuning.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met:

Naar meldpunt longzorg

Regionale samenwerking

Longformularium Flakkees Model

Veel efficiëntie van een medicamenteuze behandeling van astma en COPD-patiënten gaat verloren door onvoldoende duidelijke en op elkaar afgestemde instructies voor de patiënt. Therapietrouw kan daardoor gebrekkig zijn met negatieve gevolgen voor de effectiviteit van een medicamenteuze behandeling.

In 2019 is Cohaesie met apothekers en longartsen uit de regio begonnen met introductie van het Longformularium Flakkees model. Het doel is om door een betere afstemming tussen alle betrokken zorgverleners tot een optimale match te komen tussen patiënt en toedieningsvorm. Er loopt een multidisciplinair scholingsprogramma voor alle huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en apothekersassistenten uit de regio.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met: