Astma is een ontsteking van de longen. Deze ontsteking is blijvend. Bij de behandeling van astma ligt de nadruk op het verminderen van de prikkels en ontstekingremmende medicatie.

Direct naar documenten astma

Zorgprogramma

Het zorgprogramma omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met astma. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met de diëtist, fysiotherapeut en eventueel longarts. Bij problemen in de behandeling is het ook mogelijk om gebruik te maken van de kennis van onze kaderhuisarts astma/COPD Paul de Vries of bij spirometrie onderzoek onze longfunctie-analist Jacqueline Muilwijk. Ze zijn onder andere via VIP te benaderen, waarbij medische gegevens van de patiënt op een veilige manier kunnen worden gedeeld. Op de instructiekaart staan onder andere de in- en exclusie criteria voor patiënten.

Astma - Instructiekaart

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Cohaesie biedt ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde astma en COPD-zorg. Het doel van deze ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de astma en COPD-patiënten. We ondersteunen u graag met de (her)start van de zorgstraten na de coronapandemie. We kunnen u fysiek ondersteunen door:

  • Coaching, advies en optimalisatie spreekuren bij de (her) start door Mariëlle Schouwink (consulent chronische zorg)
  • Ondersteuning bij juiste instellingen spirometer, interpretatie resultaten, coaching uitvoeren spirometrie en ziektelastmeter door Jacqueline Muilwijk (Consulent Astma & COPD/Longfunctieanalist)

Beeldbellen en inhalatie; uitleg door Elise Vizee

Stroomschema herstart astma en COPD

Opname scholing herstart astma COPD zorg 2021

Presentatie scholing herstart astma en COPD zorg 2021

Opname scholing herstart spirometrie na COVID 2021

Presentatie spirometrie en Astma-COPD tijdens COVID

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met:

Naar regionale samenwerking Longformularium Flakkees Model

Naar meldpunt longzorg

Bestanden