Datum
08 juni 2022, 19:30u ‑ 21:00u
Locatie
Online
Scholingsduur
1,5 uur
Accreditatie
Geaccrediteerd voor artsen, praktijkondersteuners, verpleegkundi
Doelgroep
POH-S, Assistenten, Huisartsen, Dietisten, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
Organisatie
Cohaesie
In samenwerking met
Vereniging Arts & leefstijl en Diabetes Fonds
Kosten
gratis voor Cohaesie leden

In deze scholing leer je hoe je leefstijladviezen gebruikt, wat wel en niet werkt bij patiënten met diabetes en pre-diabetes en hoe je een veilige medicatie afbouw bereikt. De scholing is gebaseerd op de handleiding ‘Demedicaliseren bij Diabetes Mellitus type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans. De inhoud van deze handleiding komt uitgebreid aan bod tijdens deze scholing. Daarnaast is er in het tweede deel op 15 juni ruimte voor praktische verdieping door middel van het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiëntcasussen, die met elkaar worden besproken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn koolhydraatbeperkte interventie, belangrijke in- en exclusiecriteria, het bespreekbaar maken van leefstijl met je patiënt, het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DM2 en andere interventies waarnaar verwezen kan worden. Deze scholing wordt in twee delen gegeven, er kan alleen worden deelgenomen aan deel 2 als deel 1 is bijgewoond.

Deze scholing wordt gegeven met ondersteuning van het Diabetes Fonds.