Sterke eerstelijn

We zorgen voor eenheid in de eerste lijn, dat maakt onze inzet sterk. We bevorderen de verbinding en de synergie tussen de 88 huisartsen onderling en met alle andere eerstelijns zorgaanbieders en belangrijke partners in de regio.

Slagkracht door samenwerking en innovatie

Cohaesie zet krachtig in op thematische samenwerking met omringende organisaties, gericht op de speerpunten voor de komende jaren. Met onze partners in de wijk en de regio houden we de zorg gezond, toegankelijk en toekomstbestendig.

Zo ontzorgen wij huisartsen en vormen wij een duidelijk aanspreekbare organisatie voor andere domeinen en stakeholders.

Onze samenwerkingspartners

Apothekers 

Longformularium
Scholing

Collega huisartsen zorggroepen  Regioplannen met zorggroepen Kiek, Haringvliet en de Rotterdamse huisartsenorganisaties
GGZ-zorgverleners en organisaties 

Vermindering wachttijden GGZ

Gemeenten en welzijnsorganisaties

Ouderenzorg
GGZ-Jeugd

Verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgorganisaties (VV&T’s)

Ouderenzorg
Huisartsenbedden

Ziekenhuizen en specialisten

Gezamenlijke scholingen
Meekijkconsulten
Nieuwjaarsborrel

Daarnaast hebben wij diverse samenwerkingsverbanden met diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, leefstijlcoaches, optometristen, casemanagers dementie en specialist ouderengeneeskunde.