Contactpersoon

0181 - 301 809

Landelijk en ook in onze regio nadert een groot aantal praktijkhouders de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige arbeidsmarktproblematiek impliceert een mogelijk tekort aan potentiële opvolgers. Om onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen, handelt Cohaesie actief. Onze consulent praktijkmanagement benaderd de betreffende praktijken in onze regio persoonlijk.  

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Er zijn meerdere opties mogelijk die onderzocht kunnen worden voor de praktijk. Is het verstandig om personeel anders in te zetten? Zijn er samenwerkingsmogelijkheden met andere praktijken? Zijn er overname kandidaten? U kunt dit bespreken met onze consulent praktijkmanagement om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor uw praktijk.