Onze zorg

Bij problemen van geestelijke aard of emotionele problemen worden de huisartsen van Cohaesie ondersteund door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is in het bezit van de juiste kennis om patiënten snel, zonder wachttijd en binnen hun eigen huisartspraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten. 

Organisatie van geestelijke zorg

Cohaesie zet zich in om met alle spelers uit het werkveld van de GGZ afspraken te maken over verwijzing en terug verwijzing naar zorgverleners uit de GGZ, over onderlinge communicatie en over o.a. het inzetten van E-Health. Hierbij gaat Cohaesie zoveel mogelijk uit van de expertise die er al in het adherentiegebied van iedere huisartspraktijk is.