Onze zorg

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Chronisch betekent dat het blijvend is. Bij astma zijn de slijmvliezen in de longen altijd geïrriteerd, wat veel klachten kan veroorzaken

Huisartsen van Cohaesie verlenen astmazorg aan volwassenen conform de zorgstandaard astma. De astmazorg die patiënten krijgen van hun huisarts, wordt afgestemd tussen verschillende zorgverleners waarmee patiënten te maken hebben. Met elkaar hebben zij afgesproken waaruit de zorg voor de patiënt met astma bestaat en de wijze waarop zij deze organiseren. 

Individueel behandelplan

Als patiënt krijgt u zelf ook een grotere rol in de zorg. U gaat namelijk samen met uw huisarts een behandelplan opstellen. Persoonsgerichte zorg is daarbij belangrijk: u komt zelf in actie en houdt de regie op uw eigen leven.

Vragenlijst ACQ

Als u astma heeft, neemt de praktijkondersteuner bij u de ACQ vragenlijst af. Deze vragenlijst is bedoeld om u zo goed mogelijk te begeleiden in uw leven met astma. Het is een vragenlijst die bestaat uit zes vragen over uw klachten, wanneer deze zich uiten, in welke vorm etc. 

Vragenlijst hooikoorts astma

Soms kan astma door hooikoorts erger worden. Om vast te stellen of u naast astma ook hooikoorts heeft, vraagt de huisarts u om ook een hooikoortvragenlijst in te vullen. 

Inhalatiemedicatie

Op inhalatorgebruik.nl vindt u meer informatie over inhalatiemedicatie. U kunt hier instructies lezen en informatiefilmpjes bekijken. De filmpjes zijn voor 21 inhalatoren en ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze website is onderdeel van Long Alliantie Nederland. 

Handige weetjes over allergieën

Leefomstandigheden spelen bij astma een grote rol. Met de handige weetjes over allergiën, krijgt uinzicht in de diverse leefomstandigheden en de gevolgen daarvan op astma.

Handige weetjes allergieën

Agenda Longfonds

In de regio geeft het Longfonds op verschillende manieren voorlichting. De voorlichtingsactiviteiten vindt u in de agenda. Er is een longpunt in Rotterdam en in Rozenburg