Wat we bieden met deskundigheidsbevordering

Cohaesie streeft naar zorgvuldige uitvoering van ketenzorg, met als doel de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg voor zijn/haar chronische aandoening te bieden. We bieden brede ondersteuning aan onze zorgverleners/professionals voor het continu borgen en verbeteren van de zorg en het bevorderen van de deskundigheid.

Beoogde resultaten

  1. We bieden huisartsen en praktijkondersteuners een breed pakket aan scholing, bij voorkeur multidisciplinair, passend bij de speerpunten van Cohaesie.
  2. Cohaesie bevordert de inzichten om op een persoonsgerichte wijze het gesprek te voeren met de patiënt.
  3. We zetten in op het verminderen van praktijkvariatie door het bieden van maatwerkondersteuning.

Patiënttevredenheidsmeting (PREM)

De PREM Chronische zorg (Patient reported experience measure) is een patiënttevredenheidsonderzoek. Wordt de juiste zorg geleverd of hebben patiënten andere wensen waar aandacht aan geschonken kan worden om de kwaliteit van zorg te borgen? Huisartsenpraktijken hebben dit onderzoek iedere twee à drie jaar nodig voor de NHG praktijkaccreditatie en Dekra certificering. De vragenlijsten zijn niet anoniem (onderzoeksbureau NetQ heeft de patiëntgegevens), maar wel vertrouwelijk. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar een persoon.

Praktijkaccreditering
De PREM Chronische zorg wordt geaccepteerd als patiëntervaringsmeting bij de NHG-accreditering. Zorgverzekeraars stimuleren ketenzorgorganisaties om de PREM Chronische Zorg te gebruiken. Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ accepteren de resultaten van de pilot met de PREM Chronische Zorg als gevalideerde patiëntervaringsmeting.

In de overeenkomst tussen DEKRA en DEKRA gecertificeerde praktijken is opgenomen dat er een patiënttevredenheidsonderzoek moet plaatsvinden. Hiervoor kan de PREM ingezet worden.

PREM Uitnodigingsbrief patiënt 2021

PREM chronische zorg vragenlijst 2021

PREM wachtkamerscherm 2021

PREM poster 2021