22 juni 2022 in Algemeen

Informatiemateriaal Oekraïnse vluchtelingen


Update 21 juni | Veiligheidsregio | voorlichtingsfilmpjes Oekraïens

Voorlichtingsvideo huisartsenzorg

Voorlichtingsvideo spoedzorg

Voorlichtingsvideo medicijngebruik

Voorlichtingsvideo zwangerschap


Update 16 juni | LHV | tolken beschikbaar

  • De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en of Russische vertaaldiensten, eventueel ondersteund door taalhulpen (die niet de officiële status van tolk hebben).
  • Lees de werkwijze van Livewords goed door voordat u een tolk inschakelt.
  • U kunt een tolk aanvragen via het klantportaal of de app.
  • Lukt dit niet dan kunt u telefonisch een tolk aanvragen via 088 - 25 55 222.

Meer informatie LHV


Update 15 juni | Cohaesie | inzet studenten opvang Spijkenisse

Bij de opvanglocatie en ook huisartslocatie aan de Bliekstraat in Spijkenisse worden vanaf komende week studenten van Zadkine niveau 2 en 4 ingezet voor triage. Met deze inzet worden locatiemanagers ontlast bij de zorgvragen die zij krijgen. 


Update 05 mei | GHOR | zorginformatie patiënten

De GHOR heeft in haar nieuwsbrief uitgebreide informatie vermeld voor zorgverleners in onze regio. De informatie voor patiënten is opgenomen in onze bibliotheek.

Nieuwsbrief GHOR 


Update 20 april | Dokters voor Oekraïne | Draaiboek spreekuren

In het draaiboek staat allerhande praktische informatie voor (huis)arsten die diensten draaien op het centrale spreekuur.

Draaiboek Dokters voor Oekraine 20-4


Update 14 april |  GHOR | persbericht Rijnmond veilig

Bekijk het nieuwsbericht van Rijnmond veilig.


Update 06 april | GHOR | COVID vaccinatie informatie

De vaccinatiegraad onder de Oekraïense vluchtelingen is niet hoog. Op deze kaarten, in het Engels en Russisch, vindt u de nodige informatie.

Flyer vaccinatie Russisch

Flyer vaccinatie Engels

Vaccinatieschema Russisch

Vaccinatieschema Engels

Vaacinatiekaart.jpg


Update 04 april | Cohaesie | één spreekuurlocatie huisartsenzorg op Voorne-Putten

Vanaf donderdag 7 april is een kamer op Jan van Scorelstraat 2 in Spijkenisse (gebouw Pameijer) ingericht als huisartsenspreekkamer. Elke dinsdag en donderdag wordt hier spreekuur gehouden voor de Oekraïense vluchtelingen die verblijven op Voorne-Putten. De vluchtelingen kunnen via de contactpersoon op hun verblijfslocatie een afspraak maken voor dit spreekuur. 


Update 1 april | Cohaesie | aanmelden spreekuren huisartsenzorg Voorne-Putten

Op Voorne-Putten wordt er op dinsdag en donderdag een centraal spreekuur gedraaid. De gemeente is op zoek naar een vaste locatie, waarschijnlijk in Spijkenisse. Huisartsen én doktersassistenten kunnen zich aanmelden voor diensten op locatie Voorne-Putten bij Saskia Karreman, s.karreman@cohaesie.nl of 06-86847886. Geeft aan wat uw beschikbaarheid (dag en tijd) is, of u ervaring heeft met Medicom en uw BIG-registratie.


Update 31 maart | Cohaesie | samenwerking

We zijn ontzettend blij met de intensieve samenwerking tussen Cohaesie, Rijnmond Dokters en Huisartsenposten Rijnmond om de huisartsenzorg voor de Oekraïense vluchtelingen georganiseerd te krijgen. Ook de huisartsenkring LHV-Rotterdam steunt ons waar nodig. Vanuit deze samenwerking ondersteunen we de GHOR, die de verantwoordelijkheid draagt voor de algehele coördinatie van de zorg en opvang voor vluchtelingen. 


Update 21 maart | Pharos | website COVID in het Oekraïens

Webiste Pharos met uitleg de maatregelen tegen COVID in het Oekraïens


Update 21 maart | CAK | subsidieaanvraag onverzekerden

Deze regeling zorgt helaas voor een flinke administratieve klus. De LHV is hier samen met een aantal partijen over in gesprek met het ministerie van VWS.

  • U heeft binnen 7 kalenderdagen nadat u de zorg heeft verleend een melding gedaan. Dit heeft u gedaan bij GGD GHOR via het centrale meldpunt.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.
  • De eis van verzekeringsplicht voor de Zvw is voor zorg vanaf 1 maart 2018 komen te vervallen. U kunt daarom ook declareren als de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Dit was eerder alleen mogelijk bij spoedeisende zorg.
  • De zorgverlener heeft een inspanningsplicht om toestemming te krijgen van de patiënt. Dit geeft meer mogelijkheden tot controle en vervolgzorg vanuit de GGD.
  • Geeft de patiënt geen toestemming? Dan bent u nog steeds verplicht om het BSN op het declaratieformulier te vermelden, naast de initialen, nationaliteit, het geslacht en geboortejaar. 
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg uit het Zvw-basispakket.

CAK - Hoe vraagt u subsidie aan?


Update 17 maart | HAP | Intekenlijst diensten weekend 18-20 maart

Voor de flinke stroom vluchtielingen die de huisartsenpost bezokene, zoeken we voor dit weekeind nog huisartsen om een dienst te draaien. Wilt u daar een bijdrage aan leveren, dan vragen wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken op deze link Alle hulp is ontzettend welkom!

Hoe ziet uw dienst eruit?
U doet dienst vanaf de post als regie-arts of huisarts en bent bereid om visite te rijden naar de opvanglocaties en werkt mee in het team van dienstdoende huisartsen op de HAP om de extra werkdruk in goede banen te leiden. U ontvangt het waarneem tarief voor deze “extra” inzet.


Update 17 maart | communicatiekaart

U kunt de communicatiekaart gebruiken voor uitleg bij de behandeling van vluchtingen.

Communicatiekaart NL Oekraiens


Update 17 maart | LHV | vluchtelingenzorg

Houd de speciale pagina over de zorg voor vluchtingen van het LHV in de gaten.

LHV vluchtelingenzorg


Update 14 maart vanuit Pharos

Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen


Update 12 maart vanuit GHOR: Huisartsenhulp huisartsen en doktersassistenten 

Op dit moment zijn er waarschijnlijk al meer dan 500 vluchtelingen binnen onze regio. Wij bereiden ons voor op een veelvoud hiervan en voor een langere periode. Er wordt in onze regio hard gewerkt aan het opzetten van verschillende satellietlocaties waar vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen voor huisartsenzorg. De GHOR Rotterdam Rijnmond neemt de coördinatie hiervan op zich.

Oproep aan huisartsen & doktersassistenten
We zoeken huisartsen en doktersassistenten die zich (betaald) beschikbaar willen stellen om hulp te bieden. Het gaat enerzijds om huisartsen die acute, niet-levensbedreigende spoedzorg kunnen leveren en anderzijds om huisartsen die spreekuur kunnen doen voor vluchtelingen die minder spoedeisende zorg nodig hebben.

Doktersassistenten zullen opereren vanuit een centrale plek, waarschijnlijk in de buurt van de meldkamer. Collega's die zich aanmelden, worden door de Veiligheidsregio ingedeeld volgens een rooster. Tolken worden geregeld en zijn aanwezig op locatie.

Aanmelden voor hulp
U kunt zelf aangeven wanneer en hoe vaak u eventueel welke hulp kunt bieden en op welke locatie. Mocht u willen helpen, dan kunt u zich aanmelden bij actiecentrumghor@vr-rr.nl