Voor het aanmelden van een patiënt, kunt u bellen naar 038-3060004. Als de wijkverpleegkundige met patiënten bezig is, wordt u doorgeschakeld naar het hoofdkantoor. Het is belangrijk uw directe telefoonnummer door te geven, zodat u teruggebeld kunt worden. U kunt ook onderstaand aanvraagformulier sturen naar: huisartsenbedden@leliezorggroep.nl.

Aanmeldformulier huisartsenbedden Hoogvliet

In verpleeghuis Siloam zijn twee huisartsenbedden beschikbaar voor de huisartsengroep Hoogvliet/Pernis.

De huisartsenbedden is een eerstelijns verblijfsmogelijkheid en de opnameduur is maximaal zes weken. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Het verblijf in de huisartsenbedden in Siloam is erop gericht om samen met de patiënt te zorgen dat deze snel weer thuis kan verblijven. 

Voor wie zijn de bedden beschikbaar?

 • Patiënten uit de HAGRO Hoogvliet/Pernis, verzekerd bij Zilveren Kruis, CZ of DSW.
 • Opname duur zes weken maximaal met zicht op terugkeer naar huis.
 • Patiënt kan ADL functies en transfers doen met behulp van maximaal één hulpverlener en moet daarbij zelf kunnen alarmeren.
 • Enkelvoudige problematiek, bijvoorbeeld bewegingsapparaat fracturen/contusies.
 • Respijtzorg, tijdelijk verblijf.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in laag of hoog complex.

Uitstroom tweedelijn

De transferverpleegundigen van de ziekenhuizen in de regio zijn geïnformeerd over de mogelijkheid patiënten in overleg met de huisarts te plaatsen op een huisartsenbed.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid is te vinden op www.verwijshulp.nl

Voor wie zijn de bedden niet beschikbaar?

 • Patiënten met een Wlz-indicatie.
 • Opname vanuit de HAP of buiten de HAGRO Hoogvliet/Pernis.
 • Geen bedvulling vanuit de tweedelijn, tenzij in nadrukkelijk overleg eigen huisarts.
 • Ingewikkelde pathologie.
 • Systeemproblematiek.
 • Verslaving.
 • Gedragsproblematiek/psychiatrische aandoeningen.
 • Dementie of delier.
 • Palliatieve zorg.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met: