Buurtzorgpension Spijkenisse

Het Buurtzorgpension Spijkenisse is een eerstelijns verblijfsmogelijkheid voor mensen die tijdelijk niet (alleen) thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een operatie of val óf voor respijtzorg. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Als het nodig is, kunnen de specialisten van Spijkenisse Medisch Centrum direct ingeschakeld worden. Het verblijf in het Buurtzorgpension is erop gericht om samen met de patiënt te zorgen dat deze snel weer thuis kan verblijven.

Aanmeldproces Buurtzorgpension

Patiënten kunnen worden opgenomen in het Buurtzorgpension als:

  • patiënt uit het ziekenhuis komt en nog niet zelfstandig thuis kan blijven
  • patiënt na een ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld is om zelfstandig thuis te wonen
  • patiënt na een ingreep verpleging nodig heeft
  • patiënt zorg nodig heeft en de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is
  • patiënt met een crisis tijdelijk moet worden opgenomen
  • patiënt tijdelijk ter observatie moet worden opgenomen

Patiënten kunnen niet worden opgenomen in het Buurtzorgpension als:

  • patiënt met WLZ indicatie op een wachtlijst staan
  • patiënt terminaal ziek is
  • patiënt verslaafd is
  • patiënt psychische problematiek heeft

Waarnemende huisartsen
Komt een patiënt voor opname in het Buurtzorgpension in aanmerking en woont deze niet in Spijkenisse? Dan zijn er vier waarnemende huisartsen die de zorg over kunnen nemen. Boris Koerts en Eric Muris van Cohaesie & Petra de Boks en Umit Tas van Zorggroep Kiek, zijn de vier huisartsen die dit, sinds de start van het Buurtzorgpension in 2019, verzorgen. Het is voor het Buurtzorgpension erg prettig dat zij met vier vaste waarnemers kunnen samen werken. Ze kennen het personeel van het Buurtzorgpension inmiddels goed en zijn op elkaar ingespeeld.

Buurtzorgpension Spijkenisse is ontstaan uit een samenwerking van Buurtzorg, Spijkenisse Medisch Centrum, zorggroep Kiek, Huisartsenposten Rijnmond en Cohaesie.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met:

Het Buurtzorgpension Spijkenisse is bereikbaar voor eventuele vragen en voor het aanmelden van patiënten via:
06-82143574

Bestanden