Wat we bieden met het meekijkconsult

Het meekijkconsult richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweedelijn door het verhogen van de deskundigheid van de eerstelijn. Huisartsen hebben hierdoor de mogelijkheid om vanuit hun eigen praktijk een medisch specialist of kaderarts te raadplegen op een voor hen passende wijze, digitaal via VIPLive of fysiek.

De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist of kaderarts wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise. Dit gaat digitaal heel eenvoudig via een module in VIPLive via een beveiligde omgeving. Door een koppeling met het HIS worden de gegevens automatisch en beveiligd overgedragen.

Voordelen van een meekijkconsult:

  • verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk
  • voorkomt onnodige verwijzingen naar de specialist
  • minimum aan administratieve lasten
  • belast het eigen risico van de patiënt niet

Regionale samenwerking regio Rotterdam

Het meekijkconsult is opgestart vanuit de regio Rotterdam en is te danken aan de intensieve samenwerking tussen betrokken huisartsenorganisaties. Het meekijkconsult wordt hier gerealiseerd door een samenwerking tussen Cohaesie, Gezond op Zuid, Stichting Zonboog, IZER, Huisartsenpraktijk Janson, Zorgimpuls en Zilveren Kruis Achmea. De ziekenhuizen die meedoen zijn het Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis. 

Informatiebrief Regionaal Meekijkconsult eerstelijn.pdf

Regionale samenwerking meedenkconsult

Alle huisartsen van Cohaesie en zorggroep Haringvliet kunnen gebruik maken van het meedenkconsult, het digitale meekijkconsult via VIPLive, met Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis (HvWB). Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) zal later aansluiten. Hiermee is voor de gehele regio van Goeree-Overflakkee tot Voorne-Putten, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg een laagdrempelige consultatie van de specialist in de tweedelijn mogelijk. Het meedenkconsult wordt komende tijd uitgebreid met meerdere vakgroepen.

Aan een meekijk- of meedenkconsult zijn geen verplichtingen verbonden. Het is een advies van de specialist waarna het aan de huisarts is om dit advies al dan niet te volgen. Tevens is de huisarts niet verplicht om na een meekijk- of meedenkconsult ook naar dit geconsulteerde ziekenhuis te verwijzen. 

In de handleiding vindt u meer informatie over de werkwijze in VIPLive. 

Handleiding Consultatie starten in de huisartsenpraktijk- vernieuwde werkwijze

Webinar VIPLive Digitaal consulteren

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met: